Vi jobbar för att etablera Gymnastikens Hus i Örebro


Gymnastiken i Örebro bara växer och tävlingsframgångarna är stora både nationellet och internationellt. För att kunna ta emot alla som vill träna och tävla i gymnastik behöver Örebros gymnastikföreningar ändamålsenliga anläggningar.

Ett samverkansprojekt mellan AGF Örebro, Örebro GF/Kif, Örebro AG Club, Örebro Frisksportklubb och Gymnastikförbundet Mellansvenska jobbar nu tillsammans för att Gymnastikens Hus ska etaberas (senast 2017).

 


I samarbete med